Verrijk je horizon: Studium Generale Leeuwarden

In Kennis en Wetenschap, Stadse Zaken by Bauke Heeg

Door Bauke Heeg

Het is eind september, de herfst heeft weer zijn intrede genomen; voor velen is deze maand een soort van maandag op grotere schaal. Of de zomer nu een moment was om er even helemaal uit te zijn of niet: werk of opleiding vraagt inmiddels alweer de volle aandacht. Om niet te verzuilen in je eigen vak-, of studiegebied, of mocht dit allemaal wat té eentonig dreigen te worden, dan is er gelukkig keuze te over aan activiteiten om je kennis-horizon te verbreden. Bijvoorbeeld; wel eens gehoord van Studium Generale Leeuwarden?

Iedere universiteit in Nederland (en een enkele hogeschool) heeft een afdeling Studium Generale welke lezingen en workshops organiseert voor breed publiek. Dit meestal met thema´s op de grensvlakken van wetenschap, cultuur, kunst en samenleving. Om even over de grenzen van je eigen gebied te kijken, en je te verdiepen in een thema met zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke kant. Sinds 2014 bestaat er ook het Studium Generale Leeuwarden (SGL), een gezamenlijk initiatief van de toenmalige University Campus Fryslân (nu RUG/Campus Fryslân) en Tresoar, en inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking van vijftien partijen, met verder de Fryske Akademy, de Waddenacademie, Wetsus, NHL, Stenden, Van Hall Larenstein, Leeuwarder Courant, Fries Museum, Openbare Bibliotheek Leeuwarden, ARK Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden en het Koninklijk Fries Genootschap. Een hele lijst inderdaad!

Groot publiek

Je zou kunnen zeggen dat de SGL bijna uit noodzaak is geboren: er vindt ondertussen zoveel plaats aan kennisactiviteiten in Leeuwarden dat een overzicht voor zowel de deelnemende instellingen als voor het breder publiek wenselijk werd. Dit heeft natuurlijk mede te maken met het feit dat Leeuwarden zo’n diversiteit van kennisinstellingen huisvest, met nog een extra impuls door de komst van de RUG/Campus Fryslân. De formele realisatie van de RUG/CF (de elfde faculteit in oprichting) eerder dit jaar betekent voor Leeuwarden dat er over enkele jaren meer dan duizend extra studenten in Leeuwarden een opleiding volgen (Bachelor, Master of PhD), naast de al bestaande wetenschappelijke infrastructuur van de Fryske Akademy, Wetsus en de Waddenacademie, en de drie hogescholen. “Deze studenten en docenten moet je ook wat extra’s kunnen bieden”, aldus Frank Schröer, senior communicatieadviseur van de RUG/CF en één van de leden van de SGL-programmacommissie. Bovendien, door de poelen van de verschillende kennisinstellingen te bundelen, legt hij uit, wordt het mogelijk om internationaal befaamde sprekers van buitenaf uit te nodigen, en daarmee een breder publiek te trekken. Door SGL zijn de partijen beter op de hoogte van elkaars activiteiten, en voorkom je dat er langs elkaar heen georganiseerd wordt, soms met mogelijke overlappingen qua thema’s.

_jsp1335

Foto door Jaap Spieker
21-09-2016
RUG/ Campus Frysl‰n
Jouke de Vries, dean of Campus Frysl‰n
Yuri van Geest, co-author of Exponential Organizations.
Oranjezaal stadhuis Leeuwarden

Zo was er vorige week een lezing van prof. Kenji Yamamoto, getiteld Bevolkingskrimp in Japan en eerder (in juni) de lezing Quantified Self door Henk Hindriks (RUG). De eerstvolgende lezing op 11 oktober wordt gehouden door prof. Bosscher (RUG), over de Amerikaanse verkiezingen. Voor meer informatie, zie de SGL-website: sgleeuwarden.nl. Je kunt je er ook aanmelden voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Niet alle geplande SGL-activiteiten staan al vermeld; zo wordt er gewerkt aan een drieluik over 500 jaar reformatie, te houden in maart van 2017.

Nog wel twee kanttekeningen ter verduidelijking.

Ten eerste staat op de SGL-website ook een groot aantal activiteiten die niet direct door SGL zelf wordt georganiseerd, maar door één of meerdere participanten. Wél worden deze activiteiten door SGL aangekondigd, waardoor de website bezoeker een handig overzicht heeft. In feite gaat het hier dan ook om het type Studium-Generale-activiteiten. Bijvoorbeeld, de opening van het nieuwe academisch jaar vond vorige week plaats, op 21 september, met de Gemma Frisius Lecture van Yuri Van Geest, schrijver van Exponential Organisations; de Bibliotheek Leeuwarden opent een nieuwe reeks lezingen Spraakmakende Boeken op 28 September. In het kader van de Alma-Tadema-expositie (1 oktober 2016 – 7 februari 2017) organiseert het Fries Museum een serie themalezingen vanaf 1 oktober, en zo is er nog veel meer op de site te vinden.

Ten tweede; de vijftien participanten hebben lang niet al hun activiteiten gebundeld in het SGL. Vanzelfsprekend organiseren de kennisinstellingen ieder hun eigen vakgebonden symposia en lezingen, maar ook buiten de SGL om is er bijvoorbeeld het Café van de Kleine Wetenschap (RUG/CF), en de Museum Universiteit (Fries Museum i.s.m. Tresoar en RUG/CF).

Een plek waar alle kennisactiviteiten te vinden zijn

Kortom, Leeuwarden biedt veel activiteiten om je kennishorizon te verbreden, je te laten inspireren, en je te verdiepen in allerlei vakgebieden met maatschappelijke relevantie. SGL speelt hierin een verbindende rol van overkoepelende organisatie, én biedt geïnteresseerden een zo volledig mogelijk overzicht. Misschien dat in de toekomst zelfs alle dergelijke activiteiten handig op één website terug te vinden zijn? Wat het SGL wellicht het meest zichtbaar maakt is de enorme diversiteit aan kennis die Leeuwarden al reeds huisvest en daardoor ook verder naar zich toe kan trekken, en in toenemende mate. Leeuwarden, stad met cultuur én kennis; verrijk jezelf!