Slieker Film sjoemelt met cijfers

In Actueel by Elke Verwoerd

Door Elke Verwoerd
Foto links: Vidi Condor

Afgelopen vrijdag stond in de Leeuwarder Courant dat Slieker Film vorig jaar 35.410 bezoekers trok en daarmee met 10% is gestegen ten opzichte van 2015. Directrice Jacqueline Schrijver spreekt van ‘een opsteker’. Uit nieuwsgierigheid doken we even de cijfers in. Hoe verhouden de bezoekersaantallen zich nu met het oude filmhuis, tot 2013 nog gevestigd aan het Ruiterskwartier? Punt bij paal lijkt het minder rooskleurig.

Het oude filmhuis aan het Ruiterskwartier had haar charme. Het was klein en knus. Draaide een film, zat het aantal vrijwilligers aan tafel in de foyer. De één las de krant, de ander zat met een breiwerkje, een klein bakje gezouten pinda’s en een jus d’orange. De koffie pruttelde voor de pauze. Ook na afloop praatte men er na met een drankje. Het was er zo kneuterig als in een buurthuis, maar wél gezellig en een plek om nieuwe mensen te ontmoeten. Het filmhuis had twee zaaltjes en vertoonde ongeveer 25 films per week. Gemiddeld kwamen er zo’n 17.000 bezoekers per jaar.

Dit is in Slieker wel anders: gevestigd in het Fries Museum, is het een groot, kaal gebouw wanneer je ‘s avonds de film verlaat. Het museum en het restaurant is dicht: geen pauze dus en ook geen drankje om de film na te bespreken. Hooguit kan je een kopje koffie krijgen voorafgaand aan de film, geserveerd aan een statafel met een thermoskan. Niet bepaald een ‘uitgaansgelegenheid’. Slieker heeft drie bioscoopzalen en vertoont gemiddeld 48 films per week. Het doet je enigszins afvragen waar Slieker Film de 10% extra bezoekers aan te danken heeft, wanneer het aan gezelligheid en service heeft moeten inboeten.

Toch is Schrijver ieder jaar weer lyrisch over de bezoekersaantallen. “Het bezoekersaantal in Slieker Film stijgt in 2014 fors naar 28.558 bezoekers. Ten opzichte van 2013 is er sprake van een stijging van 27%.”, staat in het jaarverslag van 2014. In 2013 was het filmhuis zeven weken dicht vanwege de verhuizing. Wél is in 2013 het bezoekersaantal van het Fries en Vlaams Filmfestival, ter gelegenheid van de opening, meegenomen à 2.675 bezoekers. Minus deze bezoekers komen we echter uit op 19.707 voor een representatieve weergave.

Het zijn dan wel beduidend meer bezoekers dan het oude filmhuis trok, mede door meer voorstellingen, een wat toegankelijker programmering en betere marketing, maar hoe vertaalt dit zich naar het aantal bezoekers per voorstelling als in Slieker bijna het dubbele aantal wordt gedraaid dan voorheen? In de – online beschikbare – jaarverslagen over 2012 tot en met 2014 worden deze cijfers niet meegenomen. We sloegen zelf maar even aan het rekenen. Wat blijkt? In 2016 was het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling gelijk aan 2012. Die jaarlijkse stijging in bezoekers trekt dus niet per definitie volle bioscoopzalen. Er werd gesproken van een ‘forse stijging’ à 27% in 2014, maar het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling steeg niet bepaald met 27%.

Met de komst van een Pathé op het Ruiterskwartier is het wellicht zaak om even te kijken naar wat Slieker Film straks nog gaat toevoegen in het filmaanbod en uitgaansleven van Leeuwarden. Pathé toont immers ook een selectie aan Arthouse films. Weliswaar de iets populairdere, maar de programmering van Slieker is hierin vooralsnog onvoldoende onderscheidend om bezoekersaantallen hoog te krijgen en te houden. Pathé zal niet de knusheid hebben van het oude filmhuis, maar biedt, meer dan Slieker nu, de mogelijkheid voor een hapje en een drankje tussendoor en relaxed nazitten. Lyrisch zijn over vertekenende prestaties, maakt blind voor potentiële verbetering. Blijft Slieker Film overeind straks?

[Pathé, Amersfoort]

 

*) Cijfers gebaseerd op gemiddeld aantal voorstellingen per week. Oude filmhuis: 25. Slieker Film: 48. Door de sluiting van 7 weken vanwege de verhuizing is uitgegaan van gemiddeld 40 films per week in 2013.