Overhaaste conclusies bij voorstel nieuw horecabeleid

In Actueel, Stadse Zaken by Elke Verwoerd

Door Mariëlle Vos & Elke Verwoerd

Afgelopen maandagavond werd het Gouverneursplein gekleurd door een demonstratie van horecaondernemers en -bezoekers. Aanleiding hiervoor was het voorstel tot beperking van de openingstijden van de horeca. Met name horeca in de Grote Hoogstraat zou hier de dupe van worden. In de raad werd het voorstel voor het nieuwe horecabeleid besproken, waarbij vooral horeca ondernemers, binnenstadbewoners en studenten hun inspraak deden. Na heldere argumenten sprak burgemeester Crone ineens: ,,Prima, dan halen we de angel er toch uit en behouden we de tijden in de Grote Hoogstraat.’’ Wat speelde zich hier nu af? Waar gaat dit nieuwe horecabeleid daadwerkelijk over en waarom lokte het een demonstratie uit?

‘Onderscheid’

Onze burgemeester Crone is niet onaangenaam verrast door de grote opkomst en betrokkenheid van de demonstranten. ,,Ik ben blij dat jullie hier zijn, dat we met z’n allen de discussie kunnen voeren over het horecabeleid,’’ spreekt hij de massa toe, waarbij hij duidelijk wil maken dat het niet gaat om de horeca te beperken. Niet? Waarom stond er dan dat de kroegen eerder moeten sluiten in de Grote Hoogstraat en de Nieuwesteeg? ,,Om te beginnen: het zijn voorstellen. Er is geen besluit vanavond. Er wordt vanavond alleen maar aan de raad gevraagd wat voor kant we op zouden kunnen gaan. Er vindt een hele procedure plaats met inspraak van iedereen die maar wil, horeca, buurtbewoners, enzovoorts, en we beslissen pas eind dit jaar.’’ Kort wil hij ingaan op de inhoud van het nieuwe horecabeleid: ,,We willen een onderscheid maken.’’ De burgemeester hakkelt en wordt al gauw overstemd door de massa die roept: ,,Ten koste van de Grote Hoogstraat!’’

_DSF0024 (1)

[Burgemeester Crone op het Gouverneursplein, foto: Mariëlle Vos]

De essentie

We pakken het volledige voorstel voor het nieuwe horecabeleid er maar eens even bij, de ‘actualisatie nota bijzondere wetten horeca’. Door de regels heen blijkt waar het college van burgemeester en wethouders tegenaan loopt. De nota is simpelweg gestoeld op de vraag: waar mag wat? Wat is horecagebied en wat is woongebied? Zo wil het college – onder andere – de binnenstad in deelgebieden onderscheiden met bijbehorende kaders. Zo kan er een eenduidige boodschap worden verstrekt over de mogelijkheden in die gebieden. Wat voor evenementen mogen daar plaatsvinden en wat voor zaken mogen zich daar dan vestigen? Een voorbeeld: de leegstaande panden rondom het Zaailand zijn nu specifiek voor detailhandel bestemd. Als er vast wordt gesteld dat dit een horecagebied is, kunnen dergelijke panden ook een horecabestemming krijgen. Misschien wordt het Zaailand dan wel net zo bruisend als de Grote Markt in Groningen. De gemeente krijgt nu vergunningaanvragen waaraan ze niet kan voldoen, omdat de bestemmingen anders zijn vastgesteld. Op welke gronden kan de gemeente nieuwe initiatieven toelaten en onaantrekkelijke initiatieven afwijzen in de binnenstad? Een helder beleid lijkt hier te ontbreken en met het concept voorstel wordt er een poging gedaan deze alsnog te creëren. Hier hoort inderdaad ook een notitie bij over de sluitingstijden van de horeca.

foto

[Demonstranten in de Grote Hoogstraat. Foto: Mariëlle Vos]

Overhaaste conclusies

Het ligt dus allemaal iets genuanceerder. Veel valt te wijten aan de slechte communicatie vanuit college en de boodschap vanuit de media. Dat werkt argwaan en overhaaste conclusies in de hand. Nu werd er gedemonstreerd, maar tegen wat? Tegen een conceptvoorstel en een open inspraakavond? Voor deze avond stond op de agenda ‘’Horecabeleid – wensen en bedenkingen”. Dit betekent dat het onderwerp open staat voor discussie. Vanuit de gemeente werd dit als voorstel gecommuniceerd, maar door media als vaststaand gegeven opgepakt. Zo kopte bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant: ‘’Horeca vroeger dicht in Grote Hoogstraat.’’ Dat geeft voor de snelle lezer een vertekend beeld en hence: snelle conclusies en zodoende oproer. Ondernemers wijzen op de manier van communiceren vanuit de gemeente. Velen lazen het pas in de krant, een aantal had als donderslag bij heldere hemel een brief ontvangen over het aanpassen van de sluitingstijden. Je zou aannemen dat een simpel bericht naar de betrokkenen had volstaan, in de trant van:

Geachte leute der horeca en binnenstad,

Wij, het college van B&W, broeden op een voorstel om de horeca nota aan te passen t.b.v. het versterken van de leefbaarheid en het uitgaansleven in Leeuwarden. We zijn nieuwsgierig naar jullie visie en mening over de toekomst van de binnenstad en organiseren daarom een open inspraakavond dan en dan, daar en daar. In de bijlage het voorstel. Gaarne tot dan.

Gegroet, college van B&W

Een bruisende binnenstad die niet af doet aan de leefbaarheid voor bewoners, daar kan weinig mis mee zijn. Er blijven echter nog veel vragen onbeantwoord. Waarom nu? Hoe komt het dat horeca ondernemers en stadbewoners zich niet betrokken voelen in dit nieuwe voorstel? Een voorstel om sluitingstijden te wijzigen en deze vervolgens in één klap weer in te trekken geeft wel aan dat het nog wat aan de onderbouwing schort en er meer geïnventariseerd had kunnen worden bij betrokkenen. De communicatie vanuit het college en het onvoldoende betrekken van belanghebbenden laat te wensen over, maar er valt zeker ook wat te zeggen over hoe media dit ‘nieuws’ naar buiten brachten.