Fries Filmplatform in aantocht ter stimulering en behoud filmklimaat

In Actueel, Stadse Zaken by Redactie

Het is goed nieuws voor de filmmakers in Friesland! De provincie gaat een Fries Filmplatform oprichten. Provinciale Staten dienden in september een motie in voor een Fries Filmplatform en die motie is positief ontvangen. Het filmplatform moet bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van filmtalent in de regio. Met het platform wil de provincie voorzien in een gezond Fries filmklimaat.

Het Fries Filmplatform is geïnspireerd op het succesvolle Limburgse platform Cinesud, waar ook een regionaal filmfonds aan is verbonden. Op verzoek van de provincie heeft het bedrijf achter Cinesud een plan gemaakt voor een Fries Filmplatform onder de werknaam ‘Cinenord’.

De provincie wil een ton reserveren voor het oprichten van zo’n filmplatform: “Wy sjogge mooglikheden om op syn meast in bedrach fan in ton te reservearjen foar in Frysk Filmplatfoarm […]. Om sawol Fryske filmmakkers te binen oan Fryslân as filmmakkers te ferlieden om yn Fryslân ek langere films te meitsjen, is mear nedich.” [Bron: Beantwoording motie 1288 Oprjochting Frysk Filmplatform]

Vertaling: “We zoeken mogelijkheden om op z’n minst een bedrag van een ton (€100.000,-) te reserveren voor een Fries Filmplatform […]. Om zowel Friese filmmakers te binden aan Friesland als filmmakers te stimuleren om in Friesland ook langere films te maken is meer nodig.”

Bij Cinesud in Limburg is er een filmfonds aan verbonden met een jaarlijks budget van 5 ton om te investeren in het regionale filmklimaat. De provincie kijkt om deze reden ook naar mogelijkheden voor een Fries filmfonds, maar heeft hier nog geen dekking voor gevonden. De provincie komt hier nog op terug bij de Gedeputeerde Staten of een filmfonds door kan gaan.

Duimen dus. Filmtalent genoeg om te stimuleren in ieder geval. Check hier bijvoorbeeld de eerste paar producties die zijn gemaakt tijdens het 48 Hour Film Project Leeuwarden!