Blindstaren op Basisinkomen

In Actueel, Stadse Zaken by Elke Verwoerd

Door Elke Verwoerd

‘Leeuwarden wil échte proef met basisinkomen’, zo liet het Friesch Dagblad weten afgelopen donderdag. De partijen PAL/GroenLinks en PvdA in onze gemeente zijn groot voorstander om net als Utrecht, Tilburg en Wageningen de proef te doen. Een échte, let wel. Voor íedereen, in plaats van de foutieve steekproef van de andere gemeenten die het enkel onder bijstandsgerechtigden doen. De proef moet in 2018 plaatsvinden, want, natuurlijk, Culturele Hoofdstad. Op de website van basisinkomen Fryslân staat: ”het zal Friesland op de kaart zetten als regio met vernieuwende inspiratie op het gebied van welzijn en welbevinden.”

Er zijn duidelijk twee kampen, waarvan de één voor en de ander tegen. Waar eigenlijk nog een concreet antwoord op ontbreekt is op de vraag: Waarom? Als het onvoorwaardelijk basisinkomen de oplossing moet zijn, wat is dan precies het probleem? En is dit dan de juiste oplossing?

Op de website wordt het volgende gesteld: ‘’De overheid vraagt van haar burgers om nog meer voor elkaar te gaan zorgen. Wij willen dit graag als we daarvoor kunnen kiezen, en er de ruimte voor krijgen. Ook financieel. Een basisinkomen geeft bestaanszekerheid, biedt ruimte aan gelijkwaardige participatie,  ondernemerschap en creativiteit en geeft de nodige ruimte om te zorgen.’’

Is dit het probleem? Zorgen we te weinig voor elkaar? Helpt een onvoorwaardelijk basisinkomen de sociale cohesie te vergroten? En ‘gelijkwaardige participatie’; hoe leg je dat uit?

Andere ‘problemen’ die aangekaart worden zijn de stijgende werkloosheid door toenemende robotisering, de groter wordende kloof tussen arm en rijk, de armoedeval, het complexe systeem van toeslagen en uitkeringen, de fraudegevoeligheid hiervan en de overheidsbezuinigingen. Deze problematiek vraagt, terecht, om een herziening van het huidig economisch stelsel. Voor al deze problemen wordt het onvoorwaardelijk basisinkomen als dé oplossing aangewezen door voorstanders.

Toch blijf ik behoorlijk argwanend. Daar ben ik niet de enige in. Het geld moet ergens vandaan komen om iedereen van een basisinkomen te kunnen voorzien. Sociale voorzieningen zullen niet meer gelden; toeslagen en de zelfstandigenaftrek worden afgeschaft, studiefinanciering heb je niet meer nodig, want je hebt immers vanaf 18 jaar je basisinkomen. En als je werkt, wordt er meer belasting ingehouden op je loon. Vermogensbelasting wordt hoger en/of de BTW-tarieven gaan de lucht in; dat kan haast niet anders om het basisinkomen te financieren. Punt bij paal: ben je dan wel zoveel beter uit als simpele burger? Of past dit perfect in de bezuinigingsplannen van de overheid? Gratis geld bestaat niet.

Waar zit nu de voornaamste crux? Wat lost een onvoorwaardelijk basisinkomen nu daadwerkelijk op? Leeuwarder gemeenteraadslid voor PAL/Groenlinks en fanatiek voorstander, Jan Atze Nicolai, noemt het basisinkomen een ‘onvermijdelijke utopie’. Let wel, de betekenis van utopie: onmogelijke werkelijkheid. Argumenten als: we kunnen meer voor elkaar zorgen, we hebben meer vrijheid, minder inkomensongelijkheid, minder bureaucratie, enzovoorts,  zijn grotendeels onbewezen en vertekenend, want of iedereen nu pakweg €1000,- krijgt of niet, de kloof tussen arm en rijk blijft gelijk of wordt allicht nog wel groter. Voorstanders, over het algemeen de linkse flank, stellen zich het ideaal voor dat men met een basisinkomen zal denken: ,,Hey, misschien moet ik maar wat gaan bijklussen,’’ waar tegenstanders, veelal rechts, beweren dat men juist het tegengestelde zal doen: niet of minder werken. Links en rechts meppen elkaar even hard om de oren met enkelvoudige argumenten. Ineens gaat het alleen maar over het basisinkomen in plaats van de onderliggende problematiek.

Met enig boerenverstand weet je dat het onvoorwaardelijk basisinkomen geen hout zal snijden. Het is een sympathiek idee, maar inderdaad te utopisch. Het zou aanleiding moeten zijn tot een dialoog, tot oplossingen die out-of-the-box zijn, maar reëel en haalbaar. Dat er verandering moet komen, daar zijn meerdere partijen het over eens. Vind elkaar in de basis: de kern van de problematiek en de onderliggende oorzaken hiervan. Onderzoek dan de mogelijke oplossingen en ga met elkaar in dialoog, in plaats van het blindstaren op het basisinkomen. Waar de Friese politiek zo loopt te koketteren met die mienskip, is deze in politiek Friesland vooralsnog niet te vinden. Wees eens vooruitstrevend in een andere manier van politiek bedrijven en zet Friesland daarmee positief op de kaart als ‘regio voor vernieuwende inspiratie’.


elke Elke (28) kan af en toe lekker diep nadenken en zich vanalles afvragen. Met enige humor en relativeringsvermogen schrijft ze over de onderwerpen die haar op dat moment bezighouden.